הסוגה, המקורות והתוכן של 'יסוד מורא'

הסוגה , המקורות והתוכן של 'יסוד מורא ' בשם הספר — 'יסוד מורא וסוד תורה' — מקופלת תכניתו הכללית על שני פניה : בירור עיקרה של יראת ה' והבהרת מהותן של המצוות . כפל פנים זה מבוטא גם בסיום של שיר הפתיחה : "ואני נכה רוח בנתי בפיקודו / ואמצאה כתוב סודו ומוסרו / בית לתורתו אבנה ועמודו / יראת אלהינו שתי להעמידו . " מגמת הספר היא אפוא להסביר את ה ' פיקודים , ' דהיינו המצוות שהן הבניין של היהדות , ואת 'יראת ה , " שהיא העמוד שהבניין נשען עליו . התיבה 'יסוד' באה גם בשמות של שני ספרים אחרים של ראב " ע : 'יסוד מספר' וייסוד דקדוק . ' מבחינת הסוגה אין זה ספר הלכות ( כמו 'ספר המצוות' של ר' חפץ בן יצליח גאון , ( כפי שאיננו מוקדש למניית תרי"ג המצוות ( כמו 'ספר המצוות ' של רס"ג ) וגם איננו מסתפק במיונן השיטתי ( כמו 'כתאב פי אלשראיע' = 'ספר במצוות' לרשב " ח , אשר אין בידנו ראיה שראב " ע הכירו במישרין . ( זהו ספר עיוני מובהק , הדן במעמד , במשמעות ובתכלית של מצוות רבות ובוחן אותם מנקודת ראות הלכתית , תיאולוגית , מוסרית ופרשנית ושמא ניתן לראותו כצירוף של 'ספר במצוות ' ( כפי שהוא מכנהו להלן , השער השני , פיסקה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן