החידוש שבמהדורה זו

החידוש שבמהדורה זו ספרו הקלאסי של ראב " ע טרם זכה לההדרה מדעית ולביאור יסודי כראוי לו . על ערכו של הספר והצורך שבהדרכתו הביקורתית כותב נפתלי בן מנחם : '" יסוד מורא ' הוא אחד הספרים החשובים ביותר שנכתבו בימי הביניים ומטרתו להסביר לכל אדם מישראל טעמי המצוות וסגולותיהן . אף על פי שהספר נדפס כבר כמה פעמים , לא זכינו עד היום למהדורה מדעית מתאימה לזמננו" ' ) ענייני אבן עזרא , ' עמ' . ( 56 ישראל לוין כותב בהקדמה למהדורתו : "עניינו העיקרי של הספר הוא אמנם בפירוש י טעמי המצוות , אך מצויים בו עיונים ב ' חכמות ' הרבה שהמחבר עמד עליהן ובסודות' שונים שנגלו לו בחקירותיו . אין כמעט תחום חשוב ביצירתו רבת הפנים של אבן עזרא שאינו נזכר בספר זה בקצרה או באריכות" ' ) יסוד מורא , ' עמ' . ( 313 חשיבותו של הספר עומדת ביחס הפוך למובנותו . על הבנתו מקשה , בין השאר , סגנונו המיוחד של ראב " ע , שיש בו צירוף מוזר של קיצור והרחבה . מחד גיסא הוא מביע את רעיונותיו בקיצור נמרץ ולעתים אף נוקט לשון רמזים , ומאידך גיסא הוא סוטה לעתים מן הנושא , כדרכם של המחברים הערבים , ובלא כל התרעה והתנצלות מרחיב את הדיבור על עניין צד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן