הקדמה: מותר האדם ותכלית חייו

שהוא מסביר להלן , השער הראשון , פיסקה ג והשער השישי , פיסקה א . 6 נכה רוח — בעל רוח נמוכה , כלשון הכתוב "אל עני ונכה רוח " ( יש ' ס " ו , . ( 2 ביטוי של ענווה , הבא כסייג בפני היומרה שהוא הגיע להבנה שלמה של המצוות . בנתי בפיקודו — העמקתי להתבונן ( על פי תה ' קי " ט , ( 104 במצוותיו . ודומה שהכוונה לכלל המצוות ולאו דווקא לאלה הידועות בשיקול הדעת לפני מתן התורה , כפי שהוא מגדיר את ה ' פיקודים' להלן , בראש השער החמישי . ומוסדו — יסודו , כפי שהוא מבאר את השם "מוסד" בפירושו ליש ' כ"ח , : 16 " כמו היסוד . " ודומה שכוונתו לומר שהוא מצא בתורה ( על פי נחמי ח ( 14-13 , ' הן את הבסיס של הפיקודים ( כפי שהוא אומר בשער הראשון , פיסקה ג : "כי התורה מקור חיים והיא יסוד כל המצוות (" והן את טעמיהן הנסתרים ( אשר להםברתם מוקדש השער התשיעי 7 . ( בית לתורתו * — באמצעות הדימוי האדריכלי של בית הנשען על עמוד מרכזי ( הלקוח ממעשה שמשון — שוי ט " ז , ( 25 מוסברים שני רכיביו של הספר : ( א ) להסביר את המצוות שהן היסודות והקירות של בית התורה ; ( ב ) להדריך כיצד להגיע ליראת ה , ' שהיא העמוד שעליו נכון הבית הזה . שתי ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן