ציור ‭:1‬ העולם השמימי על תשעת גלגליו והעולם התת־ירחי על ארבעת יסודותיו בתפיסה הגאוצנטרית של תלמי