תולדות הדפסת 'יסוד מורא'

תולדות הדפסת 'יסוד מורא ' 5 עשרת הדפוסים של 'יסוד מורא ' הרשומים להלן , שיצאו לאור מראשית המאה השש עשרה ועד ימינו , מעידים שההתעניינות בספר חזרה ונתחדשה במרוצת הדורות : . 1 קושטנטינה ר " ץ . 1530 / וזה לשון הקולופון : "אני אשטרוק דטולון המדפיס השלמתי להדפיס זה הספר במצות החכם הרופא כ " ר שלמה אלמולי יצ"ו . היום שנים עשר לחדש חשוון שנת חמשת אלפים ומאתים ותשעים ליצירה פה קושטנטינה רבתי . יזכנו השם להרבות ספרים עד אין קץ כישראל [ צ"ל : בישראל ] אמן ואמן . " שלמה אלמולי היה ממנהיגי קהילת קושטא , סופר ומדקדק עברי , מחבר ומו '' ל . כמו רוב המדפיסים , אין בעל הקולופון אומר דבר על כתב היד שעליו הוא מתבסס ועל שיטת ההדרתו . דפוס ראשון זה טוב מכל המהדורות שבאו אחריו ( חוץ ממהדורת לוין , ( אם כי איננו נקי משגיאות . . 2 ויניציאה שכ"ו . 3 . 1566 / המבורג תק"ל . 1770 / משובש מאוד . . 4 פראג תקנ " ג . 1793 / הובא לבית הדפום על ידי י [ שראל ] לננדא . 5 . [ פראג תקצ " ג . 1833 / יצא לאור על סמך הדפוס הקודם על ידי זלמן שטרן עם פירוש מפרי עטו בשם 'לוית חן ' ( ראה להלן , עמ ' . ( 19-18 גם דפוס זה לוקה בשי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן