פירושים קודמים של 'יסוד מורא'

פירושים קודמים של 'יסוד מורא ' העובדה ששרדו לא פחות מארבעים וחמישה כתבי יד של 'יסוד מורא , ' שבהם מיוצגים סגנונות הכתיבה של מרבית התפוצות , היא עדות מובהקת לתפוצה ולפופולריות של ספר זה . אולם , בניגוד למה שניתן היה לצפות , לא נכתבו עליו פירושים רבים , אף על פי שיש בו אותם סממנים של 'סודות' וסתומות האופייניים לפירושי ראב"ע למקרא , אשר הניבו , כידוע , שפע של סופרקומנטרים . אפשר שגרמה לכך רתיעה מן העמדה הנונקונפורמיםטית המבוטאת בספר , במיוחד לגבי מניין המצוות וטעמיהן . . 1 הביאור של ר' מרדכי כומטינו המפרש הראשון של 'יסוד מורא' הוא ר' מרדכי כומטינו שחי בביזנץ במאה החמש עשרה , וחיבר פירוש סכולסטי ארכני ברוח הימים ההם . פירוש זה עדיין לא ראה אור , ושרד בחמישה כתבי יד ( יצוטט להלן מתוך כ " י פרמא . ([ 2217 ] 314 שיר הפתיחה וההקדמה פורסמו על ידי בן מנחם , 'מגנזי , ' עמ' ; 68-63 והפירוש של השער הראשון פורסם על ידו ב ' הדרום' כ " ז ( תשכ " ח , ( עמ ' . 220-211 . 2 לוית חן זלמן שטרן כתב בהקדמה לפירושו 'לוית חן , ' שנדפס בשנת תקצ"ג : 1833 / "ואנכי עשיתי לו זר זהב סביב , לבאר מצפוני מחשבותיו אשר הס...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן