מפתח השמות

מפתח השמות אביי 41 ר' אברהם בן דאוד 85 , 66 ר ' אברהם בר חייא , 86 , 80 , 79 , 75 , 69 , 28 220-219 , 213 , 208 , 171 , 140 , 90 אברמםון , שרגא 67 , 39 אורבך , א' אלימלך 224 אושרי , יגאל 223 , 214 אייכנבוים , יעקב 198 , 197 , 194-193 , 19 אלגזאלי 85 , 66 אלדר , אילן 214 אלוני , נחמיה 181 אלטמן , אלכסנדר 87 , 27 ר ' אליהו בן מנחם הזקן 95 , 34 אלמולי , שלמה 17 ר ' אלעזר בירבי קיליר 214 אריסטו 199 , 187 , 89 , 80 ר' בחיי בן יוסף אבן פקודה , 28 , 27 , 26 , 15 29 , 132 , 131 , 95 , 85 , 80 , 67 , 63 , 41 , 36 , 29 136 213 , 208 , 187 , 176 , 149 , 140 , 137 , 136 בכר , ב"ז 89 בלאו , יהושע 181 בן מנחם , חנינה 108 , 96 , 35 , 33 בן מנחם , נפתלי 24 , 21 , 19 , 18 , 17 בעל 'הלכות גדולות ' 112 , 111 , 95 , 32 בר אילן , מאיר 197 , 163 , 93  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן