הקדמה למהדורה השנייה: ד"ר יוסף כהן ע"ה

הקדמה למהדורה השנייה : ד " ר יוסף כהן ע " ה הודות להתעניינות הרבה בכתבי ראב " ע אזלה מן השוק המהדורה הראשונה של 'יסוד מורא , ' שראתה אור בשלהי קיץ תשס"ב . זמן קצר לאחר הופעת הספר נפטר ד " ר יוסף כהן לבית עולמו . בחמש השנים שעברו מאז הרביתי לעסוק בחקירת דרכו הפרשנית של אבן עזרא , ואגב זאת יכולתי להרחיב , לתקן ולשפר , להשלים ולהעשיר את האמור במהדורה הראשונה , וכן להוסיף 'אחרית דבר' שבה אני בוחן את הפן הפולמוסי של הספר ואת זיקתו לקהל היעד שלו בארצות אדום . השינויים והתוספות האלה מרובים מאוד , ואני מקווה שכולם היו מתקבלים על דעתו של ד " ר כהן אילו יכולנו להמשיך להיוועץ זה בזה . ' יסוד מורא' איננו ספר לימוד למתחילים כמו ספריו המרובים של ר ' אברהם אבן עזרא בדקדוק , באסטרולוגיה , באריתמטיקה ובאסטרונומיה . בדומה לשלושת חיבוריו המונוגרפיים האחרים — 'ספר ההגנה על הגאון ' ( העוסק בדקדוק ופרשנות המקרא , ( 'איגרת השבת ' ( המביאה ראיות לשוניות , פרשניות ואםטרונומיות למשכה של השבת מערב עד ערב ) ו ' םפר השם ' ( הנותן הסברים לשוניים , מתמטיים ואםטרונומיים לשם הוי " ה ) — 'יסוד מורא' הוא ספר רב תחומי מו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן