יסוד מורא וסוד תורה

עמוד:4

הספר יוצא לאור בסיוע : הקרן על שם יוסף וסיל מייזר הקתדרה לפירושי ר' אברהם אבן עזרא ובני תקופתו על שם החבר אריה לייב מרקין ז"ל מכון הורוביץ להישרדות יהודית הפקולטה למדעי היהדות , אוניברסיטת בר-אילן מהדורה ראשונה - תשס"ב מסת"ב ISBN 978-965-226-348-3 © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן , רמת-גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ( לרבות צילום , מיזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו"ל נדפס בישראל - תשס"ז בדפוס גרפית בע"מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר