השער הרביעי [מצוות מותנות ומצוות מוחלטות]

השער הרביעי [ מצוות מותנות ומצוות מוחלטות ] בשער זה מפרט ראב " ע את המצוות הקרויות בלשונו "תלויות , " באשר יש הגבלה לתלותן : יש המוטלות על קבוצה או על יחיד , יש המוטלות על בני מין אחד , ויש שחובת קיומן רק במקום מסוים או בזמן מסוים . א . סוגי תלות 2 חייוב הצבור — חובות המוטלות על ציבור , להבדיל מחובות יחיד . כעולות — קרבנות התמיד והמוספין , כמפורש בשמי כ '' ט , ; 42-38 במי כ '' ח—כ '' ט . ולחם הפנים — שתים עשרה החלות שהיו עורכים בשתי מערכות על השולחן במקדש משבת לשבת , כמפורש בשמי כ " ה , ; 30 ויקי כ " ד , . 9-5 ויין לנסך — יין הבא עם עולה או שלמים , כמפורש בבמ' כ"ח , ; 14 , 7 כ '' ט , 21 , 18 ועוד ( אך גם עם קרבנות יחיד שראב " ע שכחם , ראה במ ' ט " ו , . ( 14-1 ושמן למאור — הדלקת הנרות במנורת המשכן , כמפורש בשמי כ " ז , ; 21-20 ויקי כ " ד , . 4-1 ויש למשפחה — כל העבודות הקשורות במקדש הן ייחודיות לכוהנים . בנוסף עליהן יש לכוהן הגדול מצוות המיוחדות רק לו , כגון עבודת יום הכיפורים , מנחת חביתין , איסור מוחלט של טומאה למת , וכן נישואין רק לבתולה , כמפורש בויק ' כ " א , 3 . 15-10 וההדיוטים —...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן