שני שירי הפתיחה

ספר יסוד מורא וסוד תורה שני שירי הפתיחה 1 ספר יסוד מורא וסוד תורה — זהו שמו המלא של הספר , כפי שמעידים המשקל והחריזה של שיר הפתיחה השני וכן אזכורו בשער הראשון , סוף פיסקה ג . באחדים מכתבי היד ובדפוסים קוצר השם לייסוד מורא . ' מורא m"v — שמים . 2 אחד בלי ראשית — כינוי לה , ' המבחין בינו לבין העולם הרוחני העליון , שהוא אמנם בעל תכונות אלוהיות ( אחדות , רוחניות ) אך נברא , כפי שהוא מסביר בפירוש הארוך לדנ' י : 21 , ' "וזה האחד הוא עולם הראשון כנגד העולמים שהם אחריו ( כלומר , ראשוניותו מתייחסת לעולמות שאחריו , שכן ה ' הוא הראשון המוחלט , ( וזה העולם אינו גוף . והוא הנקרא 'מראה כבוד השם העליון , ' ולא ישתנה בעצם או במערכת , ואין לו זמן ומקום , והשם הנכבד בקרבו . " הכינוי שגור בפי חכמי ספרד , כגון : "אחד מאין ראשית , " בבקשה לרבנו בחיי אבן פקודה ') חובות הלבבות , ' עמ ' תל"ד . ( מלא הודו * — רחץ ") פילוסופיה , " עמ ' , ( 77 כהנא ' ) ראב " ע , ' א , ' עמ ' ( 70 ולוין ' ) יסוד מורא , ' עמ ' ( 315 ניקדו ? לא בשווא , כפי שאכן מתחייב מן המשקל . לפי זה מביע הצירוף "הכל מלא הודו " את מד , שהוא מסביר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן