הקדמה למהדורה הראשונה

הקדמה למהדורה הראשונה יותר משביקש ר ' אברהם אבן עזרא לד . סתיר את סודותיו , הוא התקשה לבטא בבהירות את מחשבותיו . החשיבה שלו קטועה וקופצנית , הטיעון נרגש , וכחני ואסוציאטיבי , והניסוח של דבריו קצר מדי ונוטה לרמזנות . הקורא שהוא שיווה לנגד עיניו אמנם לא קנה חכמה ודעת כמוהו במקרא , בלשון , בהגות ובמכלול המדעים , אך אפשר היה להניח בביטחה שבקיאותו תאפשר לו למקם בנקל את שפע המובאות ולהאחיז אותן בהקשרן , והרגלי הלימוד שלו היו אמורים לאפשר לו להבין דבר מתוך דבר . קשה להעריך כמה מקוראיו של ראב"ע אכן היו בעלי שתי הסגולות האלה , אולם ריבויים של הםופרקומנטרים מעיד שפירושיו טעונים פירוש והרחבה , שהכתובים שהוא מביא כראיות מצריכים איתור וביאור לגופם , ושרמזיו מתפענחים על ידי השוואתם להגדים מקבילים ( שלעתים הם נהירים יותר ) ובעיקר על ידי בירור רקעם הענייני וההשקפתי . מלאכתם של כותבי הפירושים לפירושיו למקרא ולכתביו האחרים חייבה השלמה בידי חוקריו , שביררו את דרכו בתחומים השונים — בפרשנות המקרא , בחקר הלשון , במדעי הטבע ובהגות היהודית — וביקשו לצרף את כל מה שכתב בעניין מסוים לכדי משנה סדורה ונהירה . ומשו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן