הספר 'יסוד מורא וסוד תורה'

הספר 'יסוד מורא וסוד תורה ' ' יסוד מורא וסוד תורה' ו ' אגרת השבת ' הם שני חיבוריו האחרונים של ר ' אברהם אבן עזרא . מבין כתביו המרובים , 'יסוד מורא ' הוא היחיד המוקדש לעיון שיטתי ביסודות היהדות . מותר אפוא לראות ביצירת הזקונים הזאת מעין צוואה רוחנית , אשר בה סיכם וליבן ראב " ע את השקפתו לגבי שני עיקריה של תורת ישראל — יראת ה' ועבודת ה . ' על פי עדות עצמו בקולופון המחבר ( להלן , עמ ' , 23 וכן הערה 12 שם , ( נכתב הספר בלונדון במשך ארבעה שבועות בחודשים תמוז ואב של שנת תתקי " ח 1158 / ( נ " א : תתקי " ט , ( 1159 / כלומר בהיות ראב " ע כבן שבעים שנה . במשפט הפתיחה של 'אגרת השבת ' נקוב התאריך י " ד בטבת תתקי " ט . ( 6 . 12 . 1158 ) אם נתחבר 'יסוד מורא' בשנת תתקי"ח הוא קדם ל'אגרת' בחצי שנה , ואם נתחבר בשנת תתקי " ט הוא נכתב חצי שנה לאחריה . ' בדומה לשאר ספריו , גם ספרו זה נתחבר לשם תלמיד , כפי שהוא כותב בגוף הספר , השער השני , פיסקה ה : והשם הנורא יודע תום לבבי , כי לא חברתי זה הספר להראות כי עמדתי על חכמות , ונגלו לי סודות להתפאר , גם לא להשיב על קדמונינו , כי ידוע ידעתי שהם היו חכמי' ויראי ה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן