הקדמה למהדורה השנייה: ד"ר יוסף כהן ע"ה

עמוד:11

יתירה מזאת : מכוח אהבתו הגדולה לכתבי ראב " ע קיבל עליו ד '' ר מונדשיין לעבור על עלי ההגהה של המהדורה השנייה . ואכן הודות להערותיו העקרוניות והפרטניות אנחנו ממלאים ביתר שלמות את חובתנו כלפי יצירתו המיוחדת במינה של ר ' אברהם אבן עזרא . אני מעריך ומוקיר את המחווה האישית ואת התרומה המחקרית , ומודה לו על כך תודה מרובה . לאחר הופעת המהדורה הראשונה ראו אור שתי עבודות הדנות ב י יסוד מורא : ' האחת מאת פרופ ' חנינה בן מנחם " ) הסוד של יסוד מורא (" והשנייה מאת פרופ ' מאיר בר אילן " ) ביקורת , (" ואני שמח שיכולתי להתחשב בהן ולהתייחס אליהן . שני ידידים היו לי לעזר רב בהבנת סוגיות אסטרונומיות , והריני מודה לד " ר שלמה סלע על הדרכתו באסטרונומיה ביניימית , ולפרופ ' צבי מזא " ה על הדרכתו באסטרונומיה מודרנית . יישר כוחם ! תודה מיוחדת שלוחה גם לעורך הלשוני מטעם בית ההוצאה , מר משה שפרבר , שבזכות עינו הפקוחה , למדנותו הרחבה ומצפוניותו היתירה נוכשו מן הספר קימשונים רבים . מחמת הקיצוצים הדרסטיים בתקציב האוניברסיטה נקלע לאחרונה 'המכון לפרשנות המקרא היהודית ' למצוקה ממונית שאיימה על עצם קיומו . בשעתנו הקשה נחלצו לעזרתנו כמד , ידידים : מר שרגא הורוביץ , שתרומתו אפשרה לנו להביא לידי גמר את הבאת הספר הזה לבית הדפוס ; וד '' ר יונת פלורסהיים ובנה , מר אלכסנדר פלורסהיים , שביקשו להנציח את זכר הוריה של ד " ר פלורסהיים וקרוביהם שנספו בשואה , ולממש את אהבת התורה שעליה גדלו בההדרה מדעית של פירוש נוסף של רבי אברהם אבן עזרא . אנחנו אסירי תודה לשלושתם על עזרתם החשובה , ומברכים אותם שיישר כוחם ותחזקנה ידיהם . כמו כן שלוחה תודתנו לרקטור הקודם של האוניברסיטה , פרופ ' יוסף ישורון , על שהכיר בחשיבות המדעית והתרבותית של ספרנו ומצא דרך לשתף את האוניברסיטה בכיסוי הוצאות הדפסתו . תהא נא המהדורה הזאת נר זיכרון לר " ר יוסף כהן עליו השלום — ידיר אמת , חוקר אמת ואיש אמת . אוניברסיטת בר אילן , נר שלישי של חנוכה תשס " ז אוריאל סימון

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר