הקדמה למהדורה הראשונה

עמוד:13

כללי הנותן לקורא , בנוסף לתיאור תולדות הדפסת הספר ולבירור שיטת הההדרה הנקוטה כאן , את המידע הנחוץ כדי להבין את הספר , ואת ההסבר הדרוש כדי להעריך נכונה את מידת החידוש והעצמאות שבתפיסת המצוות של ראב '' ע ואת ייחודה הרדיקלי בספרות המצוות כולה ( הן זו שקדמה לו הן וו שבאה לאחריו . ( בסוף הספר — מפתח ביבליוגרפי , מפתח המקראות והמדרשות , מפתח השמות ומפתח העניינים , שנועדו לאפשר התמצאות קלה בספר ובפירושו , ובעיקר ראייה כוללת של נושאים ועניינים הנידונים בו במפוזר . טיבו המיוחד של 'יסוד מורא' כספר הגותי , שאינו נטוע בקרקע פרשנות המקרא אך שורשיו יונקים ממנה ונופו מצל עליה , הצדיק את שיתוף הפעולה שבין המחבר העיקרי , בעל 'הגותו הפילוסופית של ר ' אברהם אבךעזרא ' ( ראשוךלציון תשנ"ו , ( 1996 / ובין המחבר השותף , מהדיר 'שני פירושי ר ' אברהם אבן עזרא לתרי עשר ' ( רמת גן תשמ " ט . ( 1989 / מן הראוי ליידע את הקוראים לגבי דרך עבודתנו המשותפת ולגבי חלקו של כל אחד מאתנו . יוסף כהן אסף את תצלומי כתבי היד של 'יסוד מורא , ' בדק עשרים ושישה מהם בדיקה ראשונית כדי לברור מתוכם את כתבי היד הטובים ביותר שישמשו כעדי נוסח , ערך קולציה מדוקדקת שלהם , העמיד את נוסח ה יפנים ' על פי המהימן שבהם , התקין את מנגנון חילופי הגירסאות , וכתב את הנוסח הראשוני של המבוא הגדול , של המבואות הקטנים ושל י הביאור . ואילו אוריאל סימון בדק מחדש את התקינות של נוסח הפנים ' ואת הנחירות של התיקונים ההכרחיים שהוכנסו בו וסומנו בכוכבית , השלים את הטעון השלמה במבוא הגדול , במבואות הקטנים ובכל ביאור וביאור וניסח אותם ניסוח סופי . כל מה שהיה שנוי במחלוקת בינינו ליבנו עד שהגענו לידי ניסוח מוסכם , ולפיכך שנינו אחראים אחריות מלאה לכל הרכיבים של מהדורה מבוארת זו , הנמסרת לידי הקוראים ולשיפוטם . שנינו למדנו הרבה איש מרעהו , נהנינו מאוד משיתוף הפעולה וכל אחד מאתנו העריך מאוד את אורך הרוח וההבנה של זולתו . תודתנו נתונה לפרופ' מערבי פרץ , שהואיל לקרוא טיוטה ראשונה של הביאור והעיר הערות חשובות ; לגב ' שושנה לוין , שהואילה להעמיד לרשותנו את הקולציה הנסיונית של 27 כתבי היד של ' יסוד מורא ' שהיא ערכה בהיותה סטודנטית באוניברסיטת בר אילן , כדי לברור מהם את כתבי היד האמינים ביותר ; לד " ר צמח קיסר , שניפה את הספר משיבושי לשון ; לגב ' יונה בר מעוז , ששמחה על כל הזדמנות לסייע בחיפוש מידע בקובצי ראב " ע שבמחשב , לגב ' הרצליה וגנר , שערכה בדיקה חוזרת של נוסח ה י פנים ' ושל חילופי הגירםאות שבאפראט והגיהה וחזרה והגיהה את הספר המוגמר , ולד " ר י אילה משאלי שסייעה לה בבדיקת הפנים' והאפראט ; לד"ר יעל שמש , שליוותה בנאמנות את גלגוליו השונים של הספר , ותיקנה בהם שגיאות ושיבושים רבים ; ולגב ' אסתר כהן , שפיקחה על הביצוע הטכני מן ההקלדה ועד להתקנת סדר המחשב , התקינה את מפתח הכתובים ומפתח השמות והשרתה את רוחה הטובה על המפעל כולו . אנחנו אסירי תודה לפרופ' מנחם כהן על עזרתו הגדולה והחשובה בהפקת הספר ובעיצובו באמצעות סדר מחשב . ספר זה רואה אור בזכות העזרה הכספית שקיבלנו מן ה'קרן על שם יוסף ו סיל מייזר , ' מן 'הקתדרה לפירושי ראב " ע ובני תקופתו על שם החבר אריה לייב מרקין ז " ל' ומן הפקולטה למדעי היהדות שבאוניברסיטת בר אילן . הודות לסיוע זה זכתה יצירה נוספת של ר ' אברהם אבן עזרא לעיבוד מדעי כראוי לה . ניסן תשס " ב יוסף כהן , אוריאל סימון

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר