יסוד מורא וסוד תורה

ר'אברהם אכן עזרא מהדורה שטיה מורחבת ומתוקנת פרסומי המכון לפרשנות המקרא היהודית מקורות ומחקרים ו משה גושךגיטשטיץ ( סייע בידו רימק כשר ) שקיעים מתרגומי המקרא הארמיים חלק א / תשמ"ג נ אוריאל סימון ארבע גישות לספר תהילים מר' סעדיה גאון עד r אברהם אבן עזרא תשמ"ב ג משה גושן גוטשטיץ ( סייע בידו רימון כשר ) שקיעים בתרגומי המקרא הארמיים חלק כי , תשמ"ט  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן