ברירת עדי הנוסח

ברירת עדי הנוסח שפע עדי הנוסח ששרדו מעיד על חשיבותה הרבה של היצירה , אך מקשר , מאוד על מלאכת ההדרתה . עד כה זוהו ואותרו לא פחות מארבעים וחמישה עדי נוסח , כדלקמן : שלושה כתבי יד שמורים במחלקת כתבי היד שבספרייה הלאומית בירושלים . שלושים ושבעה כתבי יד פזורים בספריות שונות בחו"ל , ותצלומיהם מצויים ב'מכון לתצלומי כתבי יד עבריים' שבספרייה הלאומית בירושלים . חמישה כתבי יד נוספים נזכרים בביבליוגרפיה שערך נפתלי בן מנחם ( מספריהם : 28 , 27 , 20 , 8 וכתב יד מוסקבה גינצבורג , 469 ראה הערה 5 לעיל , ( אך תצלומיהם אינם מצויים בירושלים . על כל אלה יש להוסיף את דפוס קושטנטינה ר"ץ , 1530 / שבבחינת דפוס ראשון כמוהו ככתב יד . מבין שלושים ותשעה כתבי היד העומדים לרשותנו נפסלו שנים עשר : שישה בלתי קריאים , שניים מטושטשים בחלקם , וארבעה מקוטעים . כדי לצמצם את הקורפוס של עדי הנוסח לממדים סבירים , שניתן לשבץ את ממצאיהם במנגנון הביקורתי מבלי לגדוש אותו במידע סרק ולםרבל אותו בציוני כתבי יד מרובים , נערכה בדיקה ראשונית של עשרים ושבעה כתבי היד שנותרו . שלושה כתבי יד נמצאו זהים כמעט בכל , וכתב יד רביעי אינו אלא העתק...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן