השער השביעי [הדרכים השונות שבהן מביאות המצוות לתיקון הלב]

השער השביעי [ הדרכים השונות שבהן מביאות המצוות לתיקון הלב ] בשער זה ראב " ע דן בצדדים המעשיים של המצוות , שמטרתן העיקרית - תיקון הלב , כלומר , זיקוק המחשבה והכשרתה לחיים רוחניים טהורים . ברם אם כוונת הלב היא העיקר , לשם מה נועדו המצוות המעשיות ? התשובה העולה מדברי ראב " ע : החלוקה הנודעת של המצוות למצוות 'עשה ' ולמצוות 'לא תעשה , ' איננה משקפת את ההבדל שבין עשייה לאי עשייה . יש מצוות 'עשה ' שביטויין המעשי הוא אי-עשייה , כמו מצוות השביתה ממלאכה בשבת , שפירושה אי עשיית מלאכה ; יש מצוות 'עשה ' שאין בהן כל מעשה וקיומן הוא במחשבה ( כמו אהבת ה (' או בדיבור ( כמו קריאת שמע . ( גם אותן מצוות שיש בהן מעשה ממש , מגמתן העיקרית היא הכוונה ") אמונת הלב " בלשונו . ( בקשר לכך מתעוררת שאלת חופש הבחירה . לאמור : האם האדם מסוגל לכפות על עצמו אורח חיים מכוון ומחושב , שפירושו דיכוי כוחות הנפש האחרים ? ראב " ע משיב , שמבחינה פוטנציאלית האדם אכן מסוגל לכך , אם כי הדבר לא קל לרוב בני האדם . לשם כך נועדו המצוות , המטפחות יראה ואהבה ומסייעות להתגבר על היצרים ולהתעלות לחיים הרוחניים הדרושים . א . חלוקת המצוות ל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן