מבוא

מבוא אלחריזי ' ) תחכמוני , ' השער השלישי , עמ ' ( 45 סופו שהתאסלם בבגדד . ספק גדול אם השיר "יריבוני עלי עוזבי , " שבו טוען המשורר שהמרת הדת שלו הייתה מעיקרא חיצונית בלבד ושהוא חזר לדת ישראל , נתחבר על ידי יצחק אבן עזרא ( ראה ראיותיו החזקות של עזרא פליישר , "יצחק בן אברהם אבן עזרא : פרשת חייו ויצירתו , " בתוך : שירמן פליישר , 'בספרד הנוצרית , ' עמ ' ; 85-71 גיל פליישר , ' יהודה הלוי , ' עמ' , 148 הערה . ( 3 ראב " ע התפרנס בדוחק מחסדי נדיבים ששילמו לו על הוראת בניהם ועל הספרים שחיבר בעבורם , כפי שמעידים , בין השאר , שיר ההקדשה לספר זה , כמפורט בהמשך , ולאיוב , שיר השירים א ' וה ' שיטה האחרת ' לבראשית וכן ל'יסוד דקדוק , ' 'שפה ברורה , ' 'ספר המספר ' ו יספר השם ' ( ראה כהנא , 'ראב " ע , ' א י , עמ י . ( 71-65 בניגוד גמור לחיי השעה הדחוקים והעלובים , היו חיי הרוח שלו עשירים ביותר . הוא היה משורר גדול ופייטן בעל שיעור קומה , אסטרונום בר םמכא ואםטרולוג מבוקש , מתמטיקאי הבקי ברזי הלוח העברי , מדקדק ובלשן , איש הגות ומחשבה , ומעל לכל — מגדולי מפרשי המקרא בכל הדורות .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן