השער השנים עשר [הדבקות]

השער השנים עשר [ הדבקות ] א . המבנה ההיררכי של שלושת העולמות והתלות של התחתונים בעליונים הדבקות של האדם בה ' היא פעילות הכרתית , שחייבת לקדום לה הבנת המקום של האל והאדם בקוסמוס . על כן פותח ראב '' ע שער זה בדיון על מבנה הקוסמוס ועל טיב היחסים שבין האל , העולם והאדם . כל זה מנוסח בלשון רמזים תמציתית , המיועדת ליודעי דבר בלבד . כדי להקל על הבנת דבריו נקדים לביאור סקירה של מהלך הדיון המנוסחת בלשון המושגים שלנו ( ראה על כך בקצרה במבוא , לעיל עמ' , 60-58 , 54-53 ובהרחבה : כהן , 'הגותו הפילוסופית , ' פרקים בי , ג . (' הווייתו הנצחית והבלתי משתנית של ה ' משמעה , שהוא לבדו שרוי ללא שום תנועה ושינוי מעל ומחוץ לכל הברואים . הכל נפעלים מכוחו , ואין מי שיכול לפעול עליו . לפי הקוסמולוגיה התלמיית העתיקה , שהייתה מקובלת על כל התוכנים עד למהפכה הקופרניקאית באמצע המאה השש עשרה , מתחלק הקוסמוס , מבחינת החומר , לשני עולמות : העולם הארצי ( שמתחת לירח , ( המורכב מארבעת היסודות — אדמה , מים , אויר ואש — שהם חומר בלתי יציב , המשתנה ללא הרף ולעומתו העולם השמימי , העשוי מ " חומר חמישי" שהינו שקוף ויציב , בלתי ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן