השער הראשון [המשכיל היהודי האמיתי]

השער הראשון [ המשכיל היהודי האמיתי ] השער הראשון כהמשך לדבריו בסוף ההקדמה מגדיר ראב"ע בשער זה את דמותו של המשכיל היהודי הרצוי , בעזרת הסתייגות מנומקת מארבעה טיפוסי משכילים מצויים , וזאת בהתאם לנטייתו למיין תופעות לארבע קטיגוריות : בשתי ההקדמות לתורה — ארבע הדרכים הפסולות שבהן הולכים מפרשי התורה ; בפירוש לקה ' ה : 1 , ' ארבעת הליקויים בפיוטי ר ' אלעזר הקליר ; בהקדמת השריד מפירושו האבוד לתהילים : "והנה יש לחקור ארבעה מחקרים " ( בעקבות ' אחי הטהרה , ' ראה נטון , 'ניאו אפלטוניסטים מוסלמים , ' עמ י . ( 11-10 המשכיל האמיתי אינו מסתפק בהשכלה חד תחומית , ואפילו לא בהשכלה רב צדדית , אלא חותר להשכלה הכוללת את כל תחומי הידע והחכמה , כפי שניתן ללמדם מן המקרא והתלמוד , ומספרות ישראל ואומות העולם . ראייה היררכית של מכלול החכמות והסתייגות מהתמחות חד צדדית מצויה כבר אצל אלגזאלי ובעקבותיו אצל ר ' אברהם בן דאוד ( ראה סימון , ' ארבע גישות , ' עמי . ( 183-182 ראב " ע עצמו הוא דמות מופת של המשכיל הספרדי איש האשכולות . מעידים על כך הן יצירתו הענפה בתחומים מרובים , והן דברי השבח של חלפון הלוי בן נתנאל במכתבו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן