השער השני [הבעייתיות במניין המצוות המקובל]

השער השני [ הבעייתיות במניין המצוות המקובל ] שלושה קשיים מונעים מראב '' ע לקבל את מניין המצוות המסורתי : ( 1 ) הסכום הכולל — תרי " ג — נראה לו בלתי סביר , כי הגיעו אליו באורח מלאכותי ; ( 2 ) המצוות אינן ניתנות לספירה אחידה , כי אי אפשר לשייכן לקטגוריה אחת , ועל כן הכללת כל המצוות כולן במניין אחד אינה הגיונית ; ( 3 ) ראיית התורה שבכתב כמקור בלעדי למצוות יצרה מחלוקת פרשנית לגבי זיהוי המקור של כל מצווה . מה עוד שמוני המצוות לא למדו באורח שיטתי את תורת ההיגיון , ובלעדיה אי אפשר למיין ולארגן ידע באופן מדעי מוסכם ( עיין מבוא , לעיל עמ ' . ( 31 א . כל מיון חייב להתבסס על תורת ההיגיון 2 חכמת המבטא — תורת ההיגיון , ועיין לעיל , השער הראשון , פיסקה ה . וראשיתה — כלליה הראשוניים , היסודיים . המלות החמש — הכוונה לפרק חשוב בלוגיקה הביניימית : חמשת המינים הכוללים , שרק באמצעותם אפשר לתאר ולהגדיר דבר במדויק : הסוג , המין , ההבדל , הסגולה והמקרה . בתרגום אבן תיכון ל'מלות ההגיון ' לרמב " ם הם נקראים "חמשת העניינים הכוללים " ( ראה שם , שער עשירי . ( בעקבותיו הלכו כל המתרגמים האחרים ( עיין רוזנברג , "הש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן