תרבות חומרית בארץ-ישראל בימי התלמוד - תרבות חומרית בארץ-ישראל בימי התלמוד: כרך ב

תרבות חומרית בארץ-ישראל בימי התלמוד - תרבות חומרית בארץ-ישראל בימי התלמוד: כרך ב

מחבר: דניאל שפרבר
שנת ההוצאה: תשס"ו
מילות מפתח: תקופת המשנה והתלמוד; תלמוד; משנה
אין להבין יפה לא את ההלכה ולא את האגדה מבלי להכיר את צורת החיים דאז, מבלי לבחון את המקורות התלמודיים הדנים ב'מציאות הממשית' ובהווי הארץ-ישראלי של חז"ל.
ספר זה הוא המשך לספר "תרבות חומרית בארץ ישראל בימי התלמוד" (תשנ"ד) וכקודמו הוא עוסק בכלים ובמתקנים ארץ-ישראליים מן התקופה הרומית, כשהוא מתבסס על מקורות ההלכה והאגדה בשילוב עם עדויות ארכיאולוגיות ותוך השוואה עם איזכורים שבספרות היוונית והלטינית בת התקופה.
הניתוח משלב בדיקה טקסטואלית, אטימולוגית והלכתית ומאפשר שיחזורם של כלים ומתקנים מכל מגוון חיי היום-יום של ארץ ישראל התלמודית. דרך חקירה זו אף הביאה לידי פתרון סתומות בספרות ההלכה של חז"ל.
העיונים מקיפים תחומים שונים, כגון: כלי מוסיקה, כלי לחימה, כלים ביתיים למיניהם, בגדים, עגלות וכלי תובלה.
האיורים הרבים המעטרים ספר זה אינם לקישוט בעלמא, אלא מהווים חלק בלתי נפרד של הטקסט והדיון – וכולם משמשים להצגת הריאליה התלמודית. אל הספר
תוכן הספר:
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

עמודים:
1  3  4  5  6  7  9  11  12  13