פרק עשרים אבני יעקב אשר שם מראשותיו, והמיטה הרומאית

פרק עשרים אבני יעקב אשר שם מראשותיו , והמיטה הרומאית בבראשית רבה סח יא , מהדורת תיאודור אלבק עמ' , 783 על הפסוק שבבראשית כח יא , " ויקח [ יעקב ] מאבני המקום וישם מראשותיו , " אנו קוראים כדלהלן ו ר' ברכיה בשם ר' לוי : אותן האבנים שנתן אבינו יעקב תחת ראשו נעשו תחתיו כמטה וכתרונוס . המהדירים רשמו את חילופי הנוסחאות של מלת "תרונוס , " והן מתחלקות לשלוש קבוצות : ( 1 ) תרונוס , תרנוס ( ערוך ( 2 ) , ( פרונס , פורנס , פירנס , פירינוס , פריכוס [ צ"ל : פרינוס ( 3 ) , [ פילומה ( כ"י פריס קובץ . ( 149 1 תרונוס — הקבוצה הראשונה — הוא כידוע , dpdvog כיסא , ובדרך כלל כיסא מכובד , 2 של מלך או איש רם מעלה . הקבוצה השנייה — פרונס , פירינוס וכר , נתפרש על ידי רש"י לבראשית רבה ופירוש ר"י שהביאו המהדירים שם ו פירינוס , בלשון כנען כסת , . perina 1 וכך פירש הערוך , ערוך השלם ח"ח , עמ' , 282 ערך "תרנוס 2 . " פרונס בכ"י וטיקן 117 , 30 ב . ובכ"י וטיקן , 60 עמ' : 256 פרינס . היא גם המלה הנדירה יותר , ועל כן הגירסה הקשה יותר , ועל פי הכלל lectio diffidlior נעדיף גירסה זו כמקורית יותר . וראה להלן הערה . 13 3 ראה ב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן