פרק שישי סונטמה

פרק שישי סונטמה בויקרא רבה יב , א , מהדורת מרגליות עמ' רנ-רנא , אנו קוראים כדלהלן ' -. 3 2 תלא עיניה חמא נוקבא בתרעא . אמר ליה : הב כאנא בהדין נוקבא , את מפני 5 4 מלגיו ואנא שתי מלבר . אטרח עליה . מה עבד . קבע סונטמה בגו צירא דתרעא והוה הוא מפני מן לגיו והוא שתי מן לבר . מלת "סונטמה" קשה להבנה , וכבר רבו בה הפירושים . יאסטרוב , למשל , מציע לגרוס " סיפונה" * ai 0 wv ואילו לעף Lehnworter ) ח"ב , עמ' ( 376 רצה לקרוא "סוטמא , " מלה סורית , שפירושה — לפי לעף claustmm — או vincuium ( מנעול וכר . ( אולם הצעתו אינה מתיישבת יפה בפיסקה זו . שהרי , לפי האמור שם , כבר הייתה הדלת נעולה היטב , ולא היה כל צורך לסגור אותה שוב ( או באופן בטוח יותר . ( יתרה מזו , המלה "סוטמא" פירושה אך ורק vincuium ( אזיק , כבל , ( ולא claustmm ( כפי שכתב לעף , ופירשו מנעול , ( ומשמעות זו אין לה כל מקום במדרשנו הנ"ל . גם הצעתו של קאהוט , בעה"ש ח"ו עמ' , 85 ערך "סנטמא , " אינה משכנעת , כי המלים שהוא מציע ,, awenua oweeua משמעויותיהן כלל אינן תואמות את ההקשר , כפי שהעיר לנכון לעף , בהערתו ללעהנווערטער , עמ' 8 . 377-376 1 ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן