פתח דבר

עמוד:9

פתח דבר בשנת תשנ"ד יצא לאור ספרי "תרבות חומרית בארץ ישראל בימי התלמוד . " הספר המוגש בזה לציבור הוא מעין המשך ישיר לספר הקודם , ועל כן קראנו לו בשם אחיו קודמו ובתוספת הציון כרך ב . כמו הכרך הקודם הוא קובץ של פרקי בירור בעניינים שונים שבריאליה תלמודית , ובעיקר זיהוי ובירור הלכותיהם של כלים שונים שמוזכרים במסכת כלים , במשנה ובתוספתא . מטיבו של ספר מעין זה שאין בו תזה מרכזית , ואולם ישנה הדגמה של מתודה מסוימת שעוברת כחוט השני דרך כל הפרקים . מתודה זו משלבת בה חקירה טקסטואלית , פילולוגית , ארכיאולוגית והלכתית , והשילוב הזה הוא שמביא לדעתנו , לידי הבנת הטקסט ההלכתי כפשוטו . חלק מן הפרקים כבר ראו אור בבמות שונות ( כפי שהיה בכרך הקודם , ( אבל כל אחד מהם עבר תהליך של תיקון , עדכון והרחבה , כלומר הם נערכו לגמרי מחדש , עד שהם בבחינת "פנים חדשות . " בסוף משנת כלים נאמר : "אמר ר' יוסי : אשריך כלים שנכנסת בטומאה ויצאת בטהרה . " הנני תפילה , שבחקירותי אלה , שמגמתן להגיע לאמיתה של תורה , אוכל לומר לעצמי שיצאתי בהן בטהרה . דניאל שפרבר

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר