מבוא

עמוד:13

9 סבריקין ושני אבריקין , " ומשמעות המלה "אבריקין" תואמת כנראה את המלה פריס , 1929 מס' , 456 עמ' ; 62 וכן תרגם רש '' י "ספרקיך בשבת קכ ע"א ( צוין שם . ( וראה להלן הערה . 17 השימוש בחגורות סביב הרגליים לא היה כל כך נהוג בתקופה הרומית מלבד אצל חיילים או כחלק מרצועות סנדלים ( ואולם אז נקראו "שנצץ , " ראה מקואות י ד . ( ראה בספר , World of Roman Costume The בעריכת , J . L . Sabesta & L . Bonfante לונדון , 1994 במאמרה של , Goldman , "Roman Footwear " N . ע . 103-102 ' 0 אמנם פה ושם מוצאים אנו את n Hieronymus Epistula 54 . 10 pedules ( Pliny , Natural is Historia 8 . 82 . 1 . 221 ; Ulpianus , Digesla 3 . 2 . 25 ; Petronius Epistula 40 . 5 ; fasciae crurales et וכר , ( שכרוכות סביב השוק והירך וירדו עד לפנים מן הנעליים ( ראה , Daremberg & Saglio ב / ב , פריס , 1896 עמ' 981 ב . ( אבל לא היה שימושן נפוץ כל כך , כי נחשב הדבר כסימן של חולשת הגוף או נשיות , ( ראה , Smith ' s Dictionary ח"א , עמ' 827 א . ( לעומת זה , היה נוהג כזה בימי הביניים באירופה המערבית . ראה לדוגמה בספרה של , in Pictures p . Cunnington , Costume סאפולק ( אנגליה ) , 1964 עמ' 12 ( מתוך כ"י שבספריית בודלי שבאוקספורד ) [ תמונה מס' . [ 1 וכן ראה , Knaurs Kostumbuch in Farben ^ ציריך , 1954 עמ' , 80 תמונות , 171 , 170 מימי הביניים הקדומים [ תמונה מס' . [ 2 סבריקין cruppiKOV ( aouPpiKOV ) = "בגד חיצוני , superaria , " ראה : of the Roman and Byzantine Periods E . A . Sophocles , Greek Lexicon ( קיימברידג' מסצ' ולייפציג , 1914 מהדורה שנייה , הילדסהיים וניו יורק , ( 1975 עמ' , 1001 ערך , P PIKOI ; ש' קרויס , ^ "n , Lehnworter עמ' , 371 ד"ה סבריקין . ראה : ערוך השלם , ח"ו , עמ' 30 ב , ערך "סוורק ; " תוספות הערוך השלם , בעריכת ש' קרויס , וינה , 1937 עמ' 290 ב291- א ; פירוש הגאונים לסדר טהרות , בעריכת מהרי"ן אפשטיין , ברלין , 1921 עמ' 76 הערות , 16-13 למשנת כלים כט ב . קשה להבין כיצד רש"י הגיע לפירוש שלו . דבריו של פרופ' שאול שקד , במאמרו "Items of Dress and Other Objects in Common Use : Iranian Loanwords in

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר