פרק עשרים ושלושה ה"ברדס"

פרק עשרים ושלושה ה"ברדס" המלה "ברדס" נישאה בפי כל בימי מלחמת המפרץ . ( 1991 ) מקורה בלשוננו הוא בספרות חז"ל בצורת "בורדס" ו"ברדס" או "ברתס . " כמעט תמיד היא מופיעה יחד עם המלה הנוספת "בורסיך , כחלק שני בצמד המלים "בורסין ובורדסין ' . " כך , למשל , בספרי דברים פיסקא רלד , מהדורת פינקלשטיין עמ' , 267-266 אנו קוראים : " גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך" ( דברים כב יב ) — פרט לטגא 2 ולתובלא ולתיבלטירים לתקרקים בורסים לבורדסים , לפי שאינם מרובעים . 1 ראה קרויס , , Lehnworter ח"ב , עמ' , 145-144 ערך * בורדס . 11 2 זהו קטע קשה ובו הרבה מונחים לא ברורים , וסבך של חילופי נוסחאות , ונרשום אותם אחד לאחד : א . לטגאן / ליטגא , ליטנא , לטינא , ליגא , לגיטא . נראה שברור שמדובר n , toga בגד רומי העשוי מחתיכה גדולה של בד בצורת חצי עיגול , וע"כ אין הוא מחייב ציציות . וראה מש"כ בספרי תרבות חומרית , ח"א , עמ' . 136-135 ב . ולתובלא / לתובלא , לתיבלא , ולתכלא , ולתכילא , ולתיכלא . קרויס , , Taimudische Archaoiogie ח"א , עמ' 605 הערה , 541 מציע toga = 'rrj | fcvva ( ולא כפי שהציע , Lehnwortern עמ' 287 ער...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן