פרק ראשון אספירס, אספריסא, בורמא והקורות ומדרכו של יאסטרוב במילונאות

פרק ראשון אספירס , אספריסא , בורמא והקורות ומדרכו של יאסטרוב במילונאות כבר במבוא לעיל התייחסנו למילתו התלמודי מדרשי של Marcus Jastrow ( יאסטרוב , ( שיצא לאור לראשונה בניו יורק ולונדון בשנת , 1903 ונדפס מני אז פעמים הרבה , ומקובל בחוגים רחבים של דוברי אנגלית כמילון הטוב והשימושי ביותר מסוגו ללשון חז"ל . אכן יש בכך מן האמת . אך יחד עם זה צריך המשתמש בו להכיר את מגמותיו וחסרונותיו ( כפי שהדגמנו במבוא , ( וכבר עמד על כך יחזקאל קוטשר ז"ל , במאמרו הגדול "מצב המחקר של לשון חז"ל ( בעיקר במילונאות ) ותפקידיו , " שהופיע בקובץ ערכי המילון החדש לספרות חז"ל , שבעריכתו , ח"א , רמת גן תשל"ב . בעמ' 8-6 נותן הוא סקירה והערכה על דרכו של יאסטרוב בחקר לשון חז"ל , ואחרי עומדו על נקודות ההתקדמות שבמילונו על פני עבודות קודמיו , כותב הוא ( עמ' : ( 7-6 אך חסרונו הגדול — ... האטימולוגיות . הוא נוטה לגזור תיבות יווניות , רומיות ואחרות מן העברית . הוא מדבר גלויות על שיטתו במבואו . דרך דוגמה : בעמ' £ ס הוא מזכיר , שהחזיר לשמית את התיבה "תריס" — 'מגן , ' מתוך שהוא רואה כאן שורש מורחב כתי"ו , מעין תיבת "תרומה . " כי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן