פרק תשיעי סנסן — סניס — סנדין

פרק תשיעי סנסן — סניס — סנדין במדרש שיר השירים , מהדורת אליעזר הלוי גרינהוט ( ירושלים תרנ"ז ) דף ד ע"א איתא : כבר נכנסה מדת הדין לפני הקב"ה ובידו ( צ"ל ובידה ) סנסן אחד וכתוב בו "וגנוב ( צ"ל וגנב ) איש ומכרו ונמצא בידו [ מות יומת " [ ( שמות כא , טז , ( וכו . ' והנה , "סנסן" בכל מקום פירושו עלה דק , the pointed ribbed leaf of a palm-tree לפי יאסטרוב ' . אמנם בקטע זה שלפנינו לא ייתכן פירוש זה , שהרי סנסנים אינם משמשים חומר לכתיבה . 2 גרינהוט וכן באבער בהערותיהם לא עמדו על הקושי שבמלה זו . כמו כן כל המילונים — יאסטרוב , לוי , קאהוט , ובךיהודה , לא העירו בה דבר . בראשונה היה נראה לי , שטעות סופרים חלה כאן , וצריך לגרוס "סניס" במקום "סנסן . " 3 סניס היא מלה יוונית , היא , oavi <; , ~ v { 50 <; ומשמשת בכמה משמעויות . כשבאה מלה זו בלשון רבים ולפעמים אפילו בלשון יחיד , פירושה לוחות המחופים גיפסוס שנוהגים 1 במילונו 1008 ב , ערך "סנסן . " ע"ע עה"ש ח"ו עמ' 87 ב , ובלעף פלורא ב עמ' . 336 הסנסן שבתוספתא כלים ב '' ב ה יא עמ' 595 שו' , 26 ושם נגעים ו יד , עמ' 624 שו' , 35 אינו עניין לכאן , כי צריך לג...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן