הוספות לתרבות חומרית חלק א

הוספות לתרבות חומרית חלק א עמ' 8 בהערה , שורה : 5 במקום 655 צ"ל : . 5 , 65 עמ' , 14 הערה , 20 שורה : 31 במקום dmdna צ"ל : . d \ xdpa עמ' , 21 הערה : 34 לאבזם של חגורה העשוי מתכת עם צורת נחש , ראה , of Inspiration : The Old Testament in Christian Art images בעריכת , Westenholz , Bible Lands Museum , Jerusalem Joan Goodnick ישראל , עמ' , 200 מס' 90 עמ' , Belt Buckle with a Sea Monster : 113 מזרח התיכון מאה שלישית לסה"נ ( והשווה שם מס' . ( 91 עמ' , 28 הערה : 17 יש להוסיף : ראה , Markets and Fairs in Roman Italy J . M . Frayn אוקספורד , 1993 עמ' . 79-78 עמ' , 35 הערה : 13 במקום 6 > aMv // צ"ל : . eoO-auii עמ' : 45-38 על מתקנים להרמת מים בתקופה ההלניסטית רומית ראה ספרו החשוב של , The History of a Technology , IVX Supplementary Volume Phoenix John Peter Oleson , Greek and Roman Mechanical Water-Lifting Devices : טורונטו וכר . 1984 שם מצוי חומר לרוב . יש לשים לב כי בעמ' , 8 ושוב בעמ' 410 הערה , 17 מבלבל המחבר בין התוספתא לבין התוספות . עמ' , 43 הערה : 13 במקום : ראה משנה מכשירין ח א , צ"ל : מ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן