לפי' תפ"י ל"א א. ב' לוחות של עץ מדווברין בצירים ומניח בהם הסופר הקלף ומכשירי הכתיבה. ב. כשרוצה לכתוב פותח קיפולן ויושב בתוכו וכותב.