תוכן העניינים

עמוד:6

פרק שבעה עשר סוגי המגינים 123 פרק שמונה עשר ישיבת הקארר וקושרה 126 פרק תשעה עשר על סוגי אפריונים 134 פרק עשרים אבני יעקב אשר שם מראשותיו , והמטה הרומאית 140 פרק עשרים ואחד על בגדי עלה התאנה של אדם וחוה 146 פרק עשרים ושניים על בגדי יוסף וגירסאותיהם 149 פרק עשרים ושלושה ה"ברדס" 155 הוספות לתרבות חומרית ח "א 163 מפתחות מפתח כללי 167 מפתח המקורות 169 מפתח מילים 173 מקורות התמונות 180

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר