לפי' התפ"י פט"ז אות ד' ונ"ל א. כמין דף שמחובר בצירין לכסא ויושב הסופר על הדף וכותב על הכסא. פי' הרמב"ם כסא של פרקים עיין פט"ז ציור ‭.6-5‬ 2