פרק עשרים ושניים על בגדי יוסף וגירסאותיהם

פרק עשרים ושניים על בגדי יוסף וגירסארתיהם לעתים אין אנו מבינים את הנקודה העיקרית של אגדת חז"ל , מפני שאיננו מכירים בצורה מדויקת את המונחים המובאים ומשמעותם המפורטת . דוגמה לכך נביא את הדרשה על בראשית לז כג שבאה במדרש בראשית רבה סד טז , מהדורת תיאודור אלבק עמ' : 1019 " ויפשיטו את יוסף" — זה הפינס , "את כתנתו" — זה חלוק , "את כתנת הפסים" — זה פרגוד , "אשר עליו" — זה פמלניא . למה בחרו חז"ל דווקא בבגדים הללו , מתוך מגוון פריטי הלבוש שעמדו לרשותם ? דומה כי עיון במונחים אלה יגלה לנו את כוונתם בדרשה זו . לגבי פירושה של המלה הראשונה "הפינס , " המופיעה בחילופי הגירסאות בצורות 2 שונות , כגון : הפניס , הפונס , סגוס , הסגוס ' , אין עדיין דעה ברורה . קרויס פירש : mvak ^ c , 4 3 , paenula = שמובנו מעיל . ואכן הוא מקביל ל"סגוס" , sagum = o & yoq = מעיל מחומר 5 גס ועבה . ואכן , היעלמותה של הלמ"ד רגילה אף ביוונית של הפפירוסים . ואולם ישנה גם אפשרות שמדובר במלה היוונית , nr \ voq המובאת במילונו של היסיכיוס , כמקביל 7 6 ל 10 ' ן 4 >« 0 ט , שפירושה כנראה , n . woven robe paenula וכן n sagum ואף ה 05...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן