תוכן העניינים

תוכן העניינים רשימת קיצורים 7 פתח דבר 9 מבוא 11 פרק ראשון אספירס , אספריסא , בורמא והקורות ומדרכו של יאסטרוב במילונאות 21 פרק שני אסכלה , אסכלה ואסכרה : עוד לדרכו של יאסטרוב במילונאות 32 פרק שלישי ה"רהיטני" 36 פרק רביעי המעדר 43 פרק חמישי ה"דיופי" 49 פרק שישי סונטמה 54 פרק שביעי תלוי המגרדות 57 פרק שמיני הקוליגריפון והמכתב 63 פרק תשיעי סנסן סניס סנדין 72 פרק עשירי הפינקס והאפיפודין 74 פרק אחד עשר האנלגין של ספר 81 פרק שנים עשר מחט של סדקית 85 פרק שלושה עשר החליל והסימפוניה 87 פרק ארבעה עשר הקרן העגולה והישרה 95 פרק חמישה עשר נבלים 105 פרק שישה עשר הקסדא והלחיים 114 פרק שבעה עשר סוגי המגינים 123 פרק שמונה עשר ישיבת הקארר וקושרה 126 פרק תשעה עשר על סוגי אפריונים 134 פרק עשרים אבני יעקב אשר שם מראשותיו , והמטה הרומאית 140 פרק עשרים ואחד על בגדי עלה התאנה של אדם וחוה 146 פרק עשרים ושניים על בגדי יוסף וגירסאותיהם 149  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן