פרק שבעה־עשר סוגי המגינים

פרק שבעה עשר סוגי המגינים כבר בפרק הראשון של הספר עסקנו בענייני מגינים , ובייחוד ב ^ ווד ^ ק . והנה בצבא הרומאי השתמשו בכמה מיני מגינים . ואכן במסכת כלים ריש פרק כד שנינו ? ' : שלשה תריסין הם תריס הכפוף — טמא מדרס ; ושמשחקין בו בקמפון — טמא טומאת מת ; ודיצת הערביין — טהורה מכלום . המפרשים פירשו שמדובר בשלושה מיני מגינים י : אחד כפוף ששוכבים עליו ועל כן הוא בו טמא טומאת מדרס , זה שמשחקים campus ^ אינו עשוי לישיבה ולכן אינו מטמא במדרס , אלא טמא בשאר מיני הטומאה , ואילו הסוג השלישי — דיצת הערביין — הוא מגן קטן שאינו משמש להגנה כלל אלא למין משחק ( ואינו נחשב כלי תשמיש , ( ועל כן אינו באף אחד מסוגי הטומאה ( ראה בפירושים על אתר . ( והנה אצל הרומאים היו שלושה סוגים של מגינים : א . — Scutum הוא מגן כפוף גדול המקיף את החלק המרכזי של הגוף , היה בשימושו 2 של החייל הרגלי הרומאי ונקרא לפעמים , scuta longa מגן ארוך . לפי פלביוס ( 23 . 6 ) היו ממדיו כ 1 . 30 מטר בגובה וכ 70 ס"מ ברוחב . על תריס כפוף מעין זה בהחלט יכול היה החייל העייף לשכב למנוחתו ( ראה תמונות . ( 3 , 2 , 1 ב . הסוג השני של מגינים נק...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן