מפתח המקורות

מפתח המקורות משנה פאה ב ב 43 חלה אח 127 שבת ו א 38 שבת ו ד 111 שבת ו ה 38 שבת חב 58 שבת יב ד 75 שבת יב ה 75-74 שבת טו א-ב 18 שבת טז ח 70 עירובין גא 70 כ"ק י י 36 מכות ג ה 37 שבועות ז א 74 עדויות גט 57 חולין גא 88 תמיד דו 105 מדות גד 85 כלים בא 95 כלים בג 99 כלים ט ז 156 כלים י יז 30 כלים יא ב 62  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן