תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים רשימת קיצורים 7 פתח דבר 9 מבוא 11 פרק ראשון אספירס , אספריסא , בורמא והקורות ומדרכו של יאסטרוב במילונאות 21 פרק שני אסכלה , אסכלה ואסכרה : עוד לדרכו של יאסטרוב במילונאות 32 פרק שלישי ה"רהיטני" 36 פרק רביעי המעדר 43 פרק חמישי ה"דיופי" 49 פרק שישי סונטמה 54 פרק שביעי תלוי המגרדות 57 פרק שמיני הקוליגריפון והמכתב 63 פרק תשיעי סנסן סניס סנדין 72 פרק עשירי הפינקס והאפיפודין 74 פרק אחד עשר האנלגין של ספר 81 פרק שנים עשר מחט של סדקית 85 פרק שלושה עשר החליל והסימפוניה 87 פרק ארבעה עשר הקרן העגולה והישרה 95 פרק חמישה עשר נבלים 105 פרק שישה עשר הקסדא והלחיים 114

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר