פרק שמונה־עשר ישיבת הקארר וקושרה

פרק שמונה עשר ישיבת הקארר רקושרה בתוספתא כלים ב"ב א יג , מהדורת צוקרמנדל עמ' , 591 אנו קוראים : ישיבת הקארר וקושרה טהורה . ושבאחורי קרון בין כך ובין כך טהורה , שאינה אלא ישיבת הצער . ישיבת הסתת , התירה טהורה , קשרה טמאה , מיטמאה ומיטהרת אפילו עשרה פעמים ביום . הר"ש ליברמן , בתוספת ראשונים ח"ג , ירושלים תרצ"ט , עמ' , 73 רושם את שינויי הנוסחאות למלת "וקושרה" ואלו הם "בדפוס : וקישר , ' בכ"י וינא : וקישרה , וכן הוא בפירוש הר"ש למשנה כלים פרק כ"ב משנה ט , אלא שהר"ש גורס 'קרון' במקום ' קארר . ' ה'קארר , ' או 'קרר , ' הוא הנהג של הקרון , מן הלטינית , carrarius ומופיע מספר 1 פעמים בספרות חז"ל , ואף משתבש ל"קרון , " העגלה עצמה , במקומות שונים , ואין ספק 2 ש"קארר" זוהי הגירסה הנכונה כאן . 1 הרחבתי את הדיון אודות מונח זה בספרי , Literature Greek and Latin in the Mishna , Talmud and Midrashic ירושלים , 1982 החלק העברי , עמ' 87-83 ( הופיע לראשונה n , Scripta ciassica 1 srae 1 ica א , , 1974 עמ' . ( 129-125 ראה גם ש' קרויס , קדמוניות התלמוד , א / א , ברליךוינה תרפ"ה , עמ' 2 . 186 ראה ש' ליברמן , ת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן