מפתח כללי

מפתח כללי אלון , גדליה 41 אמת המים 43 אריגה 44 בגדיהם של חכמים בתלמוד 15 בגדים 161-149 , 25 , 15-12 בגדים צנועים 25 בוקסטורף 50 בית המרחץ 61-57 בית קיבול העשוי למלאות 108 , 33 ברומברג 15 גארטעל 17 , 12 דוד די לארא , מילונו 50 דיטוגרפיה 82 דניאל דה וולטרה 34 " הגירסה הנכונה 154 , 152 '' הכון 17 חגורות סביב הרגלים 13 חלוק 17 , 16 חנותו של ר' אלעזר בן עזריה 41 , 40 חרב של מחרשה 46 חרישה 44 , 43 כבש ירידה של ספינה 35-33 כובע 147 כיס של מעות 18 כל שאינו משמש אדם 78  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן