פרק שלושה־עשר החליל והסימפוניה

פרק שלושה עשר החליל והסימפוניה שנינו במשנה כלים יא . לתו של מתכת , ר' עקיבא מטמא , וחכמים מטהרין . והמצופה טהורה . הכוש והאימה והמקל וסמפוניה ' וחליל של מתכת טמאין , ומצופין טהורים . סמפוניה , אם יש בה בית קבול כנפים , בין כך ובין כך טמאה . 2 משנה זו קשה היא ורבו בה הפירושים החל מתקופת הגאונים ועד לגדולי האחרונים . כאן לא נדון במשנה כולה , אלא רק בשני פרטים שבה , הם הכלים המוסיקליים — החליל והסימפוניה . כדי שנוכל להכיר את צורתם של כלים אלה ולעמוד על מעמדם ההלכתי , עלינו לצרף לדברי המשנה את שמצינו בתוספתא כלים ב"מ א ז , מהדורת צוקרמנדל , עמ' : 579 סימפוניא מצופה טהורה . עשה בה בית קיבול כנפים טמאה , ואינו טמא אלא 3 המשמש את הצורך . חלול המצופה טהור . עשה בו בית קיבול כוסות טמא , ואין טמא אלא המשמש את הצורך . והכוסות הללו טמאין , ואינן חיבור לו . היתה מציבות 4 של מתכות כלי [ צ"ל : כלו , גר"א ] חיבור למציבות . סימפוניה היא מלה יוונית , , o ^ n ^ covfa המופיעה לא מעט בספרות הקלאסית , ואף גם בספר דניאל ( סומפוניא ) יחד עם מספר כלי זמר , כגון הפסנתרין "וכל זני זמרא" ( דניאל ג ה . ( במשמעות ש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן