פרק ארבעה־עשר הקרן העגולה והישרה

פרק ארבעה עשר הקרן העגולה והישרה במשנה שבמסכת כלים יא ז שנינו : קרן עגולה טמאה , ופשוטה טהורה . אם היתה מצופית שלה של מתכת טמאה . הקב שלה . ר' טרפון מטמא , וחכמים מטהרין . ובשעת חבורן הכל טמא . כיוצא בו קני מנורה טהורין . הפרח והבסיס טמאים . ובשעת חבורן הכל טמא . משנה זו מתחלקת לשני חלקים שונים . החלק הראשון עוסק בקרנות למיניהן , והחלק השני — במנורה וחלקיה . כאן נתייחס לחלקה הראשון של המשנה . ואילו בחלקה השני 1 כבר דנו במקום אחר . ובכן , החלק הראשון של משנתנו זו מעלה כמה וכמה שאלות , שללא פתרונן קשה לבאר את העניין : . 1 מהי קרן עגולה , מהי קרן פשוטה , ומאילו חומרים הן עשויות ? 2 . 2 מהי המצופית כאן , ולאן היא שייכת , לכל הקרנות או רק לעגולה או לישרה ? . 3 מהו הקב , ולמה נחלקו חכמים לגבי מעמדו ? . 4 מה פירושו של "שעת חבורן , " ובאילו חלקים מדובר ? לכאורה , אפשר היה להניח כמה הנחות יסוד שנראות כסבירות למדי : א . הקרן שמדובר בה אינה ממתכת , שהרי כלי מתכת מיטמאין אפילו אם אין להם בית קיבול , כלשון המשנה בכלים יא א : כלי מתכות , פשוטיהן ומקבליהן טמאין . על כן , לא יהיה ההבדל בין קרן עגולה מ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן