פרק עשרים ואחד על בגדי עלה התאנה של אדם וחוה

פרק עשרים ואחד על בגדי עלה התאנה של אדםוחוה בבראשית רבה יט ו , מהדורת תיאודור אלבק , עמ' , 176-175 מצאנו קטע קשה . ברצוננו להעיר שתי הערות פילולוגיות על קטע זה , ולאחר מכן משהו כללי על הקטע כולו . וז"ל : " ויעשו להם חגורות '" ( בראשית ג ו ) — אמר ר' אבא בר כהנא . אין כתיב חגורה אלא חגורות . חגור חגורי חגורות — איסטכיון גולין סדינין , כשם שעושין לאיש כך עושין לאשה צוצלין קולוסין סבכין . בקטע זה וגירסאותיו דן ארוכות תיאודור בפירושו על אתר . כאן נוסיף שתי הערות פילולוגיות . 2 א . איסטכיון — תיאודור , בעקבות בעל הערוך השלם ( א , עמ' ( 169-168 ואחרים , זיהה את המלה עם cra ' xiov היווני , סוג של בגד . קרויס Lehnwortern שלו , ח"ב , עמ' , 80 ערך "אסטכרין" — כי כך גרס — פירש על פי היוונית , onxdpiov צורת הזעירות של LSJ ) Variagated tunic axim עמ' 1646 ב בערכו . ( ואמנם הגירסה העיקרית , כפי שמתברר מתוך חילופי הגירסאות שרשם תיאודור , היא איסטכיון , ולא איסטכרין . לעף , בהערותיו לקרויס שם , מעדיף את הגירסה אסטכיון , דהיינו , ^ ובכל זאת מסתפק בזיהוי בהעירו כי צורה זו אינה מצויה במילונו של , Sopho...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן