פרק עשירי הפינקס והאפיפודין

פרק עשירי הפינקס והאפיפודין פרק כד דמסכת כלים הוא , בלשונו של הר"ח אלבק ' , "קובץ הלכות , שבו סדורים הכלים החלוקים לשלושה מינים לעניין טומאה : המין האחד מקבל טומאת מדרס , השני טמא טמא מת ( נעשה אב הטומאה בטומאת מת , והוא הדין אם נטמא בשאר הטומאות חוץ ממדרס , ( והשלישי טהור מכלום ; שלשה תריסים הם וכוי , שלוש עגלות הן וכוי \ " משנה ז בפרק זה מדברת על פנקסיות , וזו לשונה : 3 שלש פנקסיות הן / האפיפורין טמאה מדרס י ושיש בה בית קיבול שעוה טמאה טמא מת ; וחלקה טהורה מכלום . ר"ע מברטנורא פירש את שלושת המינים ככלים "העשויין לכתוב בהן , כמו חנוני על 4 פנקס . " על פי הנחה זו ביאר כל אחד ואחד , כגון : "אפיפורין [ כך גרס — ד"ש ] לוח 5 שמניחין עליו אבק של עפר וכותבים בו חשבונות , וגדול הוא וחזי לישיבה . " המלים האחרונות , "וגדול הוא וחזי לישיבה , " הכרחיות הן בכדי להסביר למה היא טמאה מדרס . וזו "שיש לה בית קיבול שעוה [ היא ] לוח שטחין פניו בדונג ורושמין על הדונג בחרט . " ואילו זו שהיא חלקה , "שאין בה שעוה , וכותבים עליה בדיו , ואין לה בית קיבול . " 1 במבוא שלו למסכת , בפירוש המשניות שלו , עמ' . 17 על...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן