רשימת הקיצורים

עמוד:7

רשימת הקיצורים א . קיצורים ביבליוגרפיים חסדי דוד = דוד פארדו , חסדי דוד [ ההדיר ש' ליברמן , [ א-ג , ירושלים תש"ל-תשל"ז יאסטרוב , מילון , Yerushalmi and the Midrashic Literature M . A . Jastrow , A Dictionary of the Targumim , the Talmud Babli and = לונדון ניו יורק 1903 לוי , מילון , Midrasch J . Levy , Neuhebraisches und Chaldaisches Worterbuch iiber die Talmudim und = לייפציג 1889-1876 ליברמן , תוספת ראשונים = ש' ליברמן , תוספת ראשונים , ב , ירושלים תפרח"י ; ג-ד , ירושלים תרצ"ט ערוך השלם = ספר ערוך השלם , בעריכת א' קאהוט , וינה תרל"ח-תרנ"כ פירוש הגאונים לסדר טהרות , מהד' י"נ אפשטיין , zur mischnaordning Teharoth J . N . Epstein , Der Gaonaische Kommentar = ברלין 1921 קרויס , , Talmudische Archaologie א-ג , לייפציג 1912-1910 ( ד"צ : הילדסהיים ( 1966 קרויס , , Midrasch und Targum S . Krauss , Griechische und Lateinische Lehnworter im Talmud , = Lehnworter א-ב , ברלין 1898-1899 ( ד"צ : הילדסהיים ( 1964 קרויס , קדמוניות התלמוד = ש' קרויס , קדמוניות התלמוד : א / א-ב , ברלין וינה תרפ"ד ; ב / א , תל אביב תרפ"ט ; ב / ב , תל אביב תשל"ה שפרבר , , D . Sperber , Nautica Talmudica = Nautica Talmudica רמת גן ליידן 1986 שפרבר , תרבות חומרית ח"א = ד' שפרבר , תרבות חומרית בא ^ ישראל בימי התלמוד , ירושלים תשנ"ד תוספות ערוך השלם = תוספות הערוך השלם , בעריכת ש' קרויס , וינה תרצ"ז Daremberg & Saglio = Ch . Daremberg & Edm . Saglio , Dictionnaire des antiquites Grecques ( et Romaines , Paris 1877-1919 ( 1969 p ^ : ^ " ^ Review JQR = Jewish Quarterly Review 7 = MGWJ Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judenthums LSJ Supple = Greek-English Lexicon , A Supplement , ed . E . A . Barber , Oxford 1996 LSJ = H . G . Liddell , R . Scott & H . S . Jones , A Greek-English Lexicon , Oxford 1961 = REJ Revue des Etudes Juives OLD = Oxford Latin Dictionary , Oxford 1968-1972 and Roman Antiquities , London 1890 Smith's Dictionary = W . Smith , W . Wayte & G . E . Marindin ( eds . ) , A Dictionary of Greek

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר