מבוא

מבוא 1 כבר הראיתי במקומות אחרים שאין אפשרות להגיע להבנה מלאה ומעמיקה של ספרות חז"ל ללא בחינה ביקורתית מדעית . בירור הנוסח , פירושי המלים וההקשר ההיסטורי והריאלי , לא זו בלבד שהם חשובים אלא שבלעדיהם — דהיינו ללא בחינה טקסטואלית , לקסיקוגרפית , היסטורית וריאלית , ואולי אף הבחינה הספרותית — יש סכנה שמשמעותו האמיתית המדויקת של הטקסט לא תתברר נכוחה . כל הדיסציפלינות הללו כבר שימשו 2 אצל הגאונים הראשונים והאחרונים , ולפיכך אין ספק שהדרך לגיטימית ; והחידוש העיקרי בעידן המודרני הוא — יישומן במסגרת שיטתית . הווי אומר , הדרך הביקורתית אינה רק 3 לגיטימית אלא היא אף הכרחית . ומאחר שספר זה , כקודמו , עוסק בריאליה תלמודית , נרחיב כאן מעט בתחום זה . " אנחנו ( תלמידי הישיבות ) רוצים לדעת מה אמרו אביי ורבא , ואילו הם ( האקדמאיים ) רוצים לדעת מה הם לבשו ! " אמירה לגלגנית ידועה זו , המיוחסת לעולם הישיבות , משקפת בפשטותה את השוני המהותי בין שתי גישות בלימוד התלמוד.- הגישה הקלאסית הנוהגת בעולם הישיבות , ועיקרה הדיון בסוגיית הטקסט התלמודי כשלעצמו ; והגישה האקדמית , העוסקת בלימוד הרקע , אשר בו צמחו אותם טקסט...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן