אורתודוקסיה בעולם החדש

אורתודוקסיה בעולם החדש

מחבר: קימי קפלן
שנת ההוצאה: תשס"ב - 2002
מילות מפתח: הגירה; דרשות (יהדות); רבנים; יהודי מזרח אירופה; הדרנים; הספדים; יהדות; דרשות
מציאות קשה זו הניחה את התשתית להגירה הגדולה לאמריקה, במהלכה חצו כשניים וחצי מיליון יהודים את האוקיינוס האטלנטי.
ספר זה מציב פרק בהיסטוריה הדתית של המהגרים היהודיים והנהגתם הרוחנית, בעזרת מעקב אחר תולדות חייהם, דרשותיהם ודרושיהם של רבנים ודרשנים אורותודוקסים מהגרים.
הוא דן בשורה של נושאים הנוגעים למציאות החיים במזרח אירופה ובאמריקה ולדימוייה של מציאות זו, ובהם: שורשיהם המזרח אירופיים של הרבנים והדרשנים ; מניעי הגירתם לאמריקה וחבלי קליטתם והתאקלומתם בה ; מעמדם ; מקומה, תפקידיה וחשיבותה של הדרשה במירקם חייהם של המהגרים היהודים ; תפיסתם של הרבנים והדרשנים את התמורות והטלטלות העוברות על העם היהודי במזרח אירופה ובאמריקה, והאתגרים שבפניהם הוא ניצב ; פעילותם הציונית ותחזיתם הפסימית ביחס לעתיד היהדות באמריקה. אל הספר
נושא/נושאים: , 1948-1881, העת החדשה
תוכן הספר:
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

עמודים:
1  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13