נספח ביוגרפי

נספח זה מביא נקודות ציון עיקריות בתולדות חייהם של כמה מהרבנים והדרשנים המהגרים . חלקו הראשון מוקדש לדמויות העומדות במרכז הספר וחלקו השני עוסק בכמה אישים נוספים הנדונים בו . מאחר שתולדות חייהם של רוב הרבנים והדרשנים לא זכו עדיין למחקר פרטני ומקיף , יש לעיתים גירםאות שונות ואף סותרות בנוגע לפרטים אלה ואחרים . כתוצאה מכך היה הכרח להכריע בין מקורות שונים , אף שלא תמיד הנימוק מפורש ' . לבסוף , הערה טכנית : העדר חפיפה מלאה בין תאריכי השנה העברית לבין אלה של השנה הלועזית ואי הבהירות במקורות מסוימים חייבו , לעיתים , איזכור של שניהם . חלק ראשון הרב אברהם נפתלי גלנטי ( 22 . 2 . 1936-13 . 1 . 1876 ) הרב גלנטי נולד בשנת תרל"ו בעיירה זקרוטשים ( Zakroczym ) שבפולין . בילדותו למד אצל סבו , ר' אליהו יוסף , שהיה אב"ד של קהילת רדזנובה שבפולין , ובנעתתו למד אצל רבני זקרוטשים , פלוצק , ( Plock ) אטקואריסק ( Aetchoerisk ) וםמפלוביה . ( Semplovia ) גלנטי הוסמך לרבנות על ידי הרב יונה זלוטביק מפלוצק . מקור אחד מציין , שנשא לאישה את אטה אייבשיץ בחודש פברואר , . 1900 אותו מקור מציין , כי גלנטי שימש ברבנות בזקרו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי