פרק רביעי תקופת ההגירה הגדולה בראי הדרוש האמריקני האורתודוקסי

הן באמעריקא הננו חיים , בארץ אשר אין אנו יודעים אם הננו חולמים בהקיץ או מקיצים בחלום , אין אנו מרגישים אם הננו חיים באמת או רק בדמיון ( פאטא מארגאנא , ( חיינו בארץ הזאת הוא כאחד מעונשי המות ( טויט שטראף ) אשר בארץ הודו , אשר מכריחים את הנאשם כי ירקע וירקד במחול , ידלוג וירוץ במחוגה באין הרף עד כי יכלו כוחותיו ויפול מת ארצה ( פרידרמן , נחלת יעקב , עמ ' רטז . (  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי